Ünlü Kalite Düşünürleri

Kalite Kontrol yazı serimin birinci yazısında Kalite Kontrol nedir yazımdan sonra ikinci yazımda sizlerle ünlü kalite düşünürlerini ve onları öne çıkaran düşüncelerini paylaşmak istiyorum.

WALTER SHEWHART
1891- 1967 yılları arasında yaşayan Shewhart, çağdaş kalite kontrol anlayışının kurucusu ve kontrol grafiklerini geliştiren istatistikçidir.
Shewhart, kaliteyi “objektif kalite” ve “subjektif kalite” olmak üzere ikiye ayırır. Shewhart’a göre kalite esasen subjektifdir ve kişiden kişiye değişir. Bu yüzden, kaliteyi müşteri isteklerine uygunluk olarak tanımlamak daha doğrudur.
kalite-dusunurleri-gorsel-1
W. EDWARDS DEMING
1990-1993 yılları arasında yaşayan Deming, kalite döngüleriyle adını dünyaya duyurmuştur. Deming’e göre proseslerdeki değişkenlik ve belirsizliklerin azaltılması ve spesifikasyonlara tam uygun ürün üretilmesi gereklidir.
Deming felsefesi baz alınarak Toplam Kalite yönetimi modeli; iş mükemmelliği modelleri ve Yalın Yönetim modeli geliştirilmiştir.
Rekabetin yolu kaliteden geçmektedir der ve bu doğrultuda kalite ile ilgili 14 ilkesi
vardır.

kalite-dusunurleri-gorsel-2
JOSEPH JURAN
1908-2011 yılları arasında yaşayan Juran Orta yönetimin kalite üzerindeki rolüne odaklanır.
Kalite tüm organizasyonun görevidir.
Juran kaliteyi gelir odaklı bir yol olarak kavramsallaştırır ve dolayısıyla kalitenin maliyeti üzerine çalışmıştır.
Juran felsefesi, Juran üçlemesinde özetlenmektedir;
-kalite planlaması
-kalite kontrol
-kalite iyileştirme
kalite-dusunurleri-gorsel-4
PHILIP CROSBY
1926-2001 yılları arasında yaşayan Crosby, Juran’ın aksine üst yönetime odaklıdır.
Kalite maliyetleri yapısına ilk alternatifi üretmiştir; uygunluğun fiyatı, uygunsuzluğun fiyatı
Crosby’nin temel yaklaşımı;
-Kalite uygunluktur.
-İşi ilk seferde yapmak her zaman daha ucuzdur.
-En önemli performans göstergesi kalitenin maliyetidir
-Tek performans standardı sıfır hatadır.
kalite-dusunurleri-gorsel-5
ARMAND VALLIN FEIGENBAUM
1922-2014 yılları arasında yaşayan Feigenbaum, Toplam Kalite Kontrol (TKK) fikrinin babasıdır.
Orta yönetim üzerine odaklanır.
Kalite maliyetlerinin sınıflamasını yapmıştır.
Toplam kalite kontrolünün 4 görevi bulunmaktadır:
+Yeni Ürün Kontrolü: Kalite, maliyet ve zaman parametrelerini optimize ederek müşteri isteklerini karşılanmasıdır.
+Satın Alma Kontrolü: Tedarikçiler ile işbirliğinin sağlanarak üretim için gerekli girdilerini kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve kalitenin bu yolla artırılmasıdır.
+Ürün Kontrolü: Müşteri talep ve beklentilerini göz önüne alarak üretim yapılması, hatalı ürünlerin ayıklanması ve üretimden sonraki hizmet kalitesinin artırılması sürecidir.
+Özel Süreç Çalışmaları: Maliyet ve kalitenin artırılması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi ve katkısı olmayan süreçlerin ayıklanmasıdır. 
kalite-dusunurleri-gorsel-6
KAORU ISHIKAWA
1915-1989 yıllarında yaşayan Ishıkawa, gerçek ve ikincil kalite karakteristikleri kavramını geliştirmiştir.
Eğer üst yönetimin önderliği yoksa, toplam kalite kontrolünü uygulamaktan vazgeçin.
-sebep-sonuç diyagramı
-tabakalaşma
-histogram
-serpme diyagramı
-pareto analizi
gibi yöntemler geliştirmiştir ve bu yöntemler evrenseldir.
kalite-dusunurleri-gorsel-7
GENICHI TAGUCHI
1924-2012 yılları arasında yaşayan Taguchi, kalite için tasarımı 3 düzeyde ele alır. Bunlar sistem tasarımı, parametre tasarımı ve tolerans tasarımıdır.
Deney tasarımı sistematiğinin kurucusudur.
kalite-dusunurleri-gorsel-8