Oyun Mu Oynuyoruz, Oyunlaştırma Mı Yapıyoruz?

İnsan varolduğundan beri çeşitli oyunlar oynayarak, kafasını boşalttı, sosyalleşti, hayal gücünü genişletti ve kültürünü sonraki nesillere aktardı. Şuan ise bu oyunların gücünden yararlanarak iş hayatında “oyunlaştırma” faaliyetleri hız kazandı. Bu yazımda birlikte oyunlaştırmayı inceleyeceğiz.

Oyunlaştırmayla tanışmam ilk olarak 2017 yılında okulumuzda seminer veren Ali Cevat Ünsal Bey sayesinde olmuştu. Daha sonra evde kaldığımız bu süreçte Udemy‘den E. Altuğ Yılmaz Bey’in eğitimine katılarak devamını getirdim. Gecikmiş bir yazı olsa da hadi başlayalım.

Oyunlaştırma konusuna başlarken öncelikle karıştırılan kelimeleri açıklamak daha sonra da detaylandırmak istiyorum.

PLAYGAMEGAMIFICATION
Kurala bağlı olmayan, serbest oynanan,
hedef, ödül olmayan
Örneğin;hamur oynama, sokakta basketbol
oynama
Belirli kurallar doğrultusunda,mekanik şekilde, kazanç-kayıp olan
Örneğin; basketbolu kuralına göre oynamak
Oyun kurallarının gerçek hayata uygulamadır.
Amaç motivasyonu iş hedefi olarak kullanmaktır.
Örneğin: ayın elemanı

Bugüne kadar oyunlaştırma ile farklı uygulamalarda çeşitli başlıklar altında karşılaştık aslında. Bu başlıkların motivasyon tasarımı, sadakat programı ve ödüllendirme sistemi şeklinde olduğunu söylersem hemen hatırlayacağınızı düşünüyorum.

Oyunlaştırma için, insanların oyuna duyduğu ilgi ve hevesin gerçek hayattaki işlerde motivasyon sağlayarak, algıyı değiştirip içsel bir güdüleme yaratma gücüdür diyebiliriz.

Oyunlaştırmaya örnek vermek gerekirse, bir dönemin en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Foursquare’yi ve Swarm’ı hepiniz hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu uygulamalar oyunlaştırmayı en aktif kullanan mobil ve web sitesi uygulamalarıdır.. Hatırlarsanız yer bildirimlerimize göre bize çeşitli rozetler vererek bizi motive etmiş ve uygulamaya bağlamıştı.

Oyunu oynayan kişiler arasında çeşitli farklar olacağı için bir oyun tasarımında kurallar vardır ve bu kurallar temel alınarak çeşitli modeller uygulanabilir hale getirilir. Dilerseniz önce bu 2 altın kurala daha sonra ise modellere bakalım.

  • verilen görev yetenekleri geçmeyecek.
  • verilen görev yetenekleri karşılayabilecek nitelikte olmalıdır.
Oyunlaştırma Modelleri:

D6 Oyunlaştırma Modeli: Werbach ve Hunter (2012) tarafından oyunlaştırma sistemini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Her adımı D harfi ile başlayan model, bir oyunlaştırma sisteminin adım adım geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

  • İş Hedefleri Belirleme
  • Hedef Davranışları Belirleme
  • Kullanıcı/Oyuncu Türleri Belirleme
  • Davranış Döngüleri Belirleme
  • Eğlence Ögelerini İlave Etme
  • Uygun Araçları Belirleme

Octalysis Modeli: Oyunlaştırmada en çok kullanılan “Octalysis” modelini uzun seneler boyunca analiz eden ve geliştiren Yu-kai Chou tarafından oluşturulmuştur.

Octagon+analysis=octalysis

Hook/Kanca Modeli:Kullanıcıların alışkanlık oluşturmalarını sağlamak için “Hook” modelini geliştiren Nir Eyal, modeli ve süreci trigger (tetikleyici), action (aksiyon), variable reward (değişken ödül), ve invesment (yatırım) olarak 4 aşamaya ayırmıştır.

Yukarıdaki modeller denenerek sonuç incelenir ve kullanıcıya uygun olarak süreç iyileştirilebilir; kurgular güncellenebilir.