İş Etüdüne Giriş-1

Merhabalar! Önceki iş etüdü yazım yüksek oranda okunduğu için final haftamın da bitmiş olmasıyla beraber hemen serinin devamını yazmaya karar verdim. Sizler için gerek hatırlatma gerek ön hazırlık niteliğinde olacak yazı serimi keyifle okumanız dileğiyle.

İş etüdü; insan, makine ve malzeme arasında oluşan tüm etkileşimleri verimliliğe dönüştürmeye çalışan, yeni iş yöntemleri geliştirerek işin kalitesini arttıran sistematik bir iş ölçüm tekniğidir. İş ölçüm tekniğinde genel olarak 6 faktörden bahsedilir. Bunlar mamul, malzeme,kullanılan makine ve araç-gereç, çalışılan yer, işlem sırası ve uygulanılan yöntemdir.

İş etüdünün amaçları;
 • işi yapmanın en ekonomik yolu bulunur.
 • gerekli malzeme ve araçlar standart hale gelir.
 • eğitilmiş bir işçinin işi yapması için gerekli zaman tespit edilir.
 • işgücünü eğitmek
 • varolan çalışma koşullarını daha iyi çalışma koşulların geçirmek.

İş etüdü, hem sorunların incelenmesinde hem de çözümlerin ortaya konuş biçiminin sistematik oluşuyla iş başarısını garanti eder. Bu başarının yanında bazı diğer yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İşi yeniden düzenleyerek bir fabrikanın ya da işleyen bir birimin verimliliğini arttırmayı sağlar.
 • İş etüdü her yerde uygulanabilen bir araçtır. El işlerinde ya da makine işlerinde uygulanabilir.
 • Sistematik olduğu için işlemle ilgili bütün olayları göz önünde tutulmasını sağlar.
 • Hızlı bir şekilde sonuç verdiği için, faydaları hemen kendini gösterir.
 • Yönetimin en etkin şekilde incelendiği araçtır. Yani bir sorunu incelerken diğer sorunu da ortaya çıkararak çözüme ulaştırır.
iş-etüdü-2-resim-1

Tüm üretim sistemlerinde iş etüdünün kullanılmasının esas amacı, verimliği arttırmaktır.

Verimliliği arttırmak için:
 1. Yapılacak işin ya da sürecin seçimi,
 2. Seçilen işin ya da süreçle ilgili bilgilerin toplanması ve uygun kayıt ortamına kaydedilmesi
 3. Kaydedilen olayların eleştirel gözle incelenmesi ve analiz edilmesi
 4. Analiz sonucunda en ekonomik yöntemin geliştirilmesi
 5. Geliştirilen yöntemin kapsadığı iş miktarının ölçülmesi ve standart zamanın hesaplanması
 6. Yeni yöntemin ve buna bağlı olarak standart zamanın tanımlanması,
 7. Yeni yöntemin ve sürecin onaylanarak standart uygulama olarak sisteme yerleştirilmesi
 8. Yeni standartların iyi bir denetimle sürdürülmesi

Yukarıda saydığım bu 8 aşamadan birinci, altıncı, yedinci ve sekizinci aşamalar metot etüdü ve iş ölçümü için ortak sayılan aşamalardır. İkinci, üçüncü ve dördüncü doğrudan metot etüdüyle ilgiliyken beşinci aşama iş ölçümüne aittir.

iş-etüdü-2-resim-2

Çalışma ortamı neresi olursa olsun her yerde üst kademe ve alt kademe arasında çatışmalar yaşanabilir. Dolayısıyla sistematik ilerleyen bir süreçte temel amacımız tüm bu çatışmaları ortadan kaldırmaktır.

Burada görev iş etütçüsüyle birlikte tüm çalışanlara düşmektedir. İş etütçüsü öncelikle üst kademe yöneticilerini bilgilendirmeli ve bu doğrultuda onların desteğini almalıdır. Onların desteğini almayan hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz.

Bir de üretimin bel kemiği olan ustabaşılar vardır. Yıllarca yaptığı işi, yönettiği ekibi değiştirmek ona elbette zor gelecektir ve işe karşı tepki gösterecektir. Ama iş etütçü burada ustabaşı ile işbirliği yapabilirse ulaşamayacağı işçi ve başarı olmayacaktır.

iş-etudunene-giris-resim-3

Bu yazımda iş etüdünün temellerinden bahsettim ve bir sonraki yazımda İş Etüdünün Tarihsel gelişimini paylaşacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş
Paylaş
Tweetle
Pin