Balık Kılçığı Diyagramı

Japon kalite kontrol uzmanı olan Dr. Kaoru Ishikawa, çalışanların bir sorunla karşılaştıkları zaman sakin kalıp bir beyin fırtınasıyla sorun tespiti yapıp buna dayalı olarak çözüm üretmeye çalışmaları için “balık kılçığı diyagramını” geliştirmiştir.

Bu diyagram Ishikawa diyagramı olarakta bilinir. Diyagram yedi temel kalite aracından biri olarak kabul edilir.

Diyagram çalışması ne kadar geniş bir ekiple yapılırsa o kadar fayda sağlayacaktır. Çünkü her görüş problemin çözülmesinde önemli bir faktördür.

DİYAGRAMIN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
1)Problem belirlenir.
2)Bir balık kılçığı çizilir ve balığın başına problem yazılır.
3)Problemi ortaya çıkaran sebeplerle ilgili tartışılır ve ana başlıklar belirlenir. (İnsan, makine, ölçüm, malzeme, dış etkenler vs. )
4)Çizilen balığın kılçıklarına belirlenen ana sebepler yazılır.
5)Her kategori için beyin fırtınası yapılarak probleme sebep olan etkenler belirlenir ve ana başlığın altına yazılır.
6)Tespit edilen problemlere çözümler bulunur.
7)Problemin asıl sebebi ekip tarafından belirlenir.
8)Problemin çözümü için çalışmaya yapılmaya devam edilir.

DİYAGRAMIN OLUŞTURULMASI:
Bir kağıdın/tahtanın üzerine yönü sağa doğru olan bir ok çizilmelidir.
Açıklanacak konunun başlığı, “balığın omurgasını” temsil eden okun üzerine yazılmalıdır.
Daha sonra balığın omurgasına 45 derecelik açıyla oklar çizilir.
Okların üzerine ana nedenler yazılır.
Son olarak probleme neden olabilecek sebepler tüm ana kategoriler altında ayrıntılandırılır. Ayrıntılandırma yapılırken her kategori için “bu neden oluştu” sorusu
sorularak hareket edilir.
Sonuç olarak farklı seviyelerde nedenler belirlenerek birbirleriyle ilişkilendirilir ve probleme neden olan temel etkenler bulunabilir.

Birbirinden farklı birçok alanda kullanılabilen bu yöntemin sorunlarınızı çözmede yol göstermesi dileğiyle…